top of page

Bulimia jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń odżywiania.

Kryteria diagnostyczne według ICD-10

I. Nawracające epizody objadania się, spełniające poniższe warunki:

 
   -jedzenie w ciągu określonego czasu (np. 2 h ) dużych ilości jedzenia, większych niż to się zdarza większości osób w podobnym przedziale czasu i podobnych okolicznościach. 

   -poczucie braku kontroli nad jedzeniem podczas epizodu

II. Nawracające niewłaściwe zachowania kompensacyjne w celu uniknięcia zwiększania masy ciała, takie jak prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, moczopędnych i innych leków, głodówki lub bardzo wyczerpujące ćwiczenia fizyczne

III. Zarówno epizody objadania się jak i niewłaściwe zachowania kompensacyjne zdarzają się średnio przynajmniej raz w tygodniu przez 3 miesiące.

IV. Nadmierny wpływ masy ciała i sylwetki na samoocenę

V. Zaburzenia te nie występują wyłącznie dodatkowo w przebiegu jadłowstrętu psychicznego

Co ważne jedzenie we wszystkich zaburzeniach odżywiania stanowi jedynie objaw. Przyczyna i sedno problemu leżą w psychice i wyjście z zaburzenia nie polega jedynie na zmianie nawyków żywieniowych. Jedzenie jest tutaj mechanizm regulacyjnym, rozwiązaniem pewnego głębszego problemu. Jest to oczywiście rozwiązanie bardzo krótkoterminowe, który w dłuższym czasie przynosi więcej problemów.

.

bottom of page